top of page
Untitled_Artwork_edited.jpg

Onze Buurt Ons Verhaal

Photo-voice Project of Oud-Charlois Residents

PARTICIPANTS WANTED

For photography project 

Living in (Oud)Charlois

 

Do you want to learn more about photography? Do you want to get to know your neighbours better? 

 

Charlois is a neighbourhood rich in diversity. Using photography, we want to create a collective portrait of the neighbourhood through the personal stories of its inhabitants. 

 

We are looking for 15 participants living in (Oud)Charlois to tell the story of the neighbourhood through their own eyes. During 4 workshops you will learn about photography and storytelling and will explore your own and each other’s stories. At the end, we will create an exhibition together to share your work with the rest of the neighbourhood. The workshops and the exhibition will be hosted at CORPO, a community arts studio in Charlois. 


You don't need any photography experience or a camera to join. We will provide compact digital cameras for the participants. However, if you have some experience and a camera that you prefer using, you're still welcome to join and use it!

 

The workshop will consist of 4 evening sessions in June and July. Please make sure that you can attend at least one of the first two introductory sessions in order to join. 

 

Workshop dates: 

Friday, 23rd of June, 18:30-20:30

Friday, 30th of June, 18:30-20:30

Wednesday, 12th July, 18:30-20:30

Wednesday , 19th July, 18:30-20:30

Exhibition Dates:

Friday, 21st July: prepating exhibition

Saturday, 22nd July, 18:00-22:00 - OPENING EVENT

Sunday, 23rd July, 12:00-17:00

 

(Participants should be available for as many of the dates as possible. If you would like to participate, but this is a problem, please let us know.)

 

Interested? Send an email to info@stichtingcorpo.nl 

We look forward to getting to know you!

DEELNEMERS GEZOCHT

Voor fotografieproject 

Inwoners van (Oud)Charlois

 

Wil je meer leren over fotografie? Wil je je buren beter leren kennen? 

 

Charlois is een wijk die rijk is aan diversiteit. Met behulp van fotografie willen we een collectief portret van de wijk creëren, door de persoonlijke verhalen van haar inwoners.

 

We zoeken 15 deelnemers die in (Oud)Charlois wonen om het verhaal van de wijk door hun eigen ogen te vertellen. Tijdens 4 workshops leer je over fotografie en storytelling en onderzoek je je eigen en elkaars verhalen. Aan het eind maken we samen een tentoonstelling om jullie werk te delen met de rest van de buurt. De workshops en de tentoonstelling vinden plaats in CORPO, een gemeenschappelijk kunstatelier in Charlois. 

 

Je hebt geen fotografie-ervaring of een camera nodig om mee te doen. We zorgen voor compacte digitale camera's voor de deelnemers. Maar als je al enige ervaring hebt en een camera die je het liefst gebruikt, ben je nog steeds welkom om mee te doen en deze te gebruiken!
 

De workshop bestaat uit 4 avondsessies in juni en juli. Zorg ervoor dat je ten minste een van de eerste twee kennismakingssessies kunt bijwonen om mee te kunnen doen. 


Workshopdata: 

Vrijdag 23 juni, 18:30-20:30

Vrijdag 30 juni, 18:30-20:30

Woensdag 12 juli, 18:30-20:30

Woensdag 19 juli, 18:30-20:30

Tentoonstellingsdata:

Vrijdag 21 juli: tentoonstelling voorbereiden

Zaterdag 22 juli, 18:00-22:00 - OPENING EVENT

Zondag 23 juli, 12:00-17:00

 

(De deelnemers moeten voor zoveel mogelijk data beschikbaar zijn. Als je wilt deelnemen, maar dit een probleem is, neem dan contact met ons op.)

 

Interesse? Stuur een e-mail naar info@stichtingcorpo.nl

We kijken ernaar uit om jullie te leren kennen!

bottom of page